Kwestionariusz Fobie R2

Proszę wybrać w skali od 0, (nigdy) do 8 (zawsze) cyfrę określającą, jak bardzo unika Pan/Pani poszczególnych obiektów bądź sytuacji.

Jak bardzo unikasz: