Kwestionariusz Fobie R5

Proszę wybrać na skali od 0, (nigdy) do 8 (zawsze) numer określający, jak bardzo unika Pan/Pani poszczególnych obiektów bądź sytuacji.

Jak bardzo unikasz: