WASA R3

Czasami problemy, które nam doskwierają wpływają na naszą zdolność do wykonywania pewnych czynności. Aby ocenić swoje problemy, spójrz na każdą sekcję i określ na podanej skali, w jakim stopniu Twój problem utrudnia twoją zdolność do zaangażowania się.